ÚVODNÍ
STRANA

VYHOTOVÍME VÁM PLAKÁT KROK ZA KROKEM:

5. KROK - FINALIZACE PLAKÁTU

Po zpracování korekturních připomínek Vám budou zaslány data hotového plakátu:

1. Ve formátu JPEG pro elektronickou publikaci (rozesílání e-mailem) a pro publikování na sociálních sítích.

2. Ve formátu PDF pro zadání do komerční tiskárny nebo tisk na papír (digitál nebo offset).

Pokud objemy zasílaných dat přesáhnou hodnotu 5 MB, doručíme Vám data přes službu www.uschovna.cz.

Současně Vám bude vystavena a zaslána elektronická faktura za hotové dílo, kterou můžete uplatnit v účetnictví (daňový výdaj - reklama).