ÚVODNÍ
STRANA

VYHOTOVÍME VÁM PLAKÁT KROK ZA KROKEM:

4. KROK - ZÁKAZNICKÁ KOREKTURA

Na základě závazné objednávky a vaší specifikace bude připraven grafický návrh plakátu,
který bude zaslán na vámi uvedenou mailovou adresu (viz krok 1).

Nepotvrdili jste objednávku, proto nemůže být vyřízena.