ÚVODNÍ
STRANA

VYHOTOVÍME VÁM PLAKÁT KROK ZA KROKEM:

3. KROK - VYSTAVENÍ OBJEDNÁVKY

Pokud jste spokojeni s nabídnutou cenou, vystavte nyní závaznou objednávku s uvedením fakturačních údajů. Jakmile tuto objednávku obdržíme, započne práce na Vaší zakázce.

OBJEDNÁVKA VYHOTOVENÍ PLAKÁTU:

Upozorňujeme, že se jedná u vyhotovení plakátu v datové (elektronické) podobě. V případě, že chcete mít plakát tištěný na papíře, předáte data své komerční tiskárně, nebo tento požadavek zařídíme po dalším ujednání.

Závazně objednávám vyhotovení plakátu dle původní specifikace (souhlasíte-li, zaškrtněte kliknutím):
S navrženou cenou souhlasím (souhlasíte-li, zaškrtněte kliknutím):

Fakturační údaje:

Objednavatel (firma / osoba)**:

Adresa sídla firmy nebo bydliště objednavatele (Ulice + č.p. + obec + PSČ)**:

Telefonní kontakt objednavatele (výhradně pro komunikaci se zákazníkem)**:

IČO (pouze v případě firmy)**:** Všechny údaje označené hvezdičkou jsou zpracovávány dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících změn některých zákonů, ve znění účinném od 1. ledna 2015. Tyto údaje slouží výhradně za účelem fakturace provedené služby a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.