INFORMACE K AKCI:

GRUZIE - cestopisné vyprávění

Moderní civilizace rychle požírá prastaré zvyky a tradice, život se mění a lidé chtějí žít moderně v každém koutě světa, Gruzii nevyjímaje. Přesto lze i v této zemi ještě narazit na zajímavé fragmenty divoké i romantické minulosti, které neodvratně mizejí.

1543046748