INFORMACE K AKCI:

Ilona Švihlíková: Jak jsme se stali kolonií

Zveme vás na přednášku renomované české ekonomky Doc. Ing. Ilony Švihlíkové, Ph.D., která odpoví na otázky: Kam jsme za posledních pětadvacet let došli? V jaké „kondici“ se Česká republika dnes nachází? A především: Kam směřujeme? Obraz, který nám autorka knihy „Jak jsme se stali kolonií“ vykresluje, není příliš radostný, její pohled se ovšem opírá o empirická fakta, nikoli o ideologicky podbarvená dogmata, jimiž jsme – především ze strany mainstreamových médií – dennodenně krmeni. Na rozdíl od většiny „oficiálních“ ekonomů, kteří vývoj po roce 1989 vnímají jako celkově pozitivní, byť s drobnými, odstranitelnými vadami, se Ilona Švihlíková neobává nazývat věci pravými jmény a přímo říká, že jsme od samého počátku postupovali chybně: Česká republika se po roce 1989 začlenila do světové ekonomiky na bázi kolo­nie a v koloniálním postavení zůstává dodnes. Octili jsme se na periferii, a to jak z hlediska ekonomického, tak i politického a myšlenkového. Otázka, jestli to byla souhra okolností, záměr nebo důsledek naší naivity, nebude asi nikdy jednoznačně zodpovězena.

Pořadatel:Městská knihovna Varnsdorf
Typ akce:Vzdělávací akce
Začátek akce:9.5.2017 - 18.00 hodin
Místo konání:VDF - Městská knihovna Varnsdorf - přednáškový sál
Vstupné:30 Kč
Kontakt:
Doporučení:

1494345911