AKTUÁLNÍ
AKCE

VYHLÉDNĚTE SI TU SPRÁVNOU AKCI PRO SEBE - A NEBO ZAREGISTRUJTE TU VAŠI

6 důvodů proč si zaregistrovat akci v tomto celoročním přehledu ZAREGISTROVAT
NOVOU AKCI

Přehled aktuálních akcí v regionech Děčínsko a Šluknovsko

2016:

listopad prosinec

2017:

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

LEDEN 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

30 akcí

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ÚNOR 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

2.

3.

152 akcí

4.

2 akce

5.

30 akcí

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

BŘEZEN 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

2.

3.

152 akcí

4.

2 akce

5.

30 akcí

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

DUBEN 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

30 akcí

2.

30 akcí

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

KVĚTEN 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

2.

3.

4.

5.

152 akcí

6.

2 akce

7.

30 akcí

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

ČERVEN 2017:

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

1.

2.

152 akcí

3.

2 akce

4.

30 akcí

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

ZAREGISTROVAT
NOVOU AKCI

6 důvodů proč zdarma zaregistrovat svou akci
do celoročního přehledu akcí:

1) Snadná orientace:

V děčínském regionu i na Šluknovsku působí celá řada mediálních platforem, které místním obyvatelům i turistickým návštěvníkům přinášejí informace o akcích. Přesto je často slyšet od lidí, že o některé akci vůbec nevěděli. Je to tím, že každý člověk preferuje a sleduje jiná média. Proto je nyní k dispozici aplikace, která jednoduchým způsobem na jednom místě zpřehledňuje kulturní, sportovní a společenské akce v celém regionu.

2) Užitečná pomůcka pro organizátory akcí:

Tradičním problémem, se kterým se setkávají pořadatelé, je souběh termínů, kdy se dvě i více akcí podobného druhu konají ve stejný den a navíc blízko sebe. Důvodem je, že se organizátoři o záměrech svých kolegů dozvídají až na poslední chvíli. Kalendárium VYLEP INFO umožňuje, aby každý organizátor mohl svou akci s velkým předstihem jednoduše zaregistrovat tak, aby se o tom dozvěděli další pořadatelé a ti si mohli zvolit optimální termín i pro svou akci. Pořadatelé možná ocení i to, že na tomto portálu mohou hledat inspiraci pro svou činnost.

3) Regionální nabídka akcí pro turistické návštěvníky:

Dlouhodobou prioritou Děčínska a Šluknovska je rozvoj cestovního ruchu. Tomu velmi napomáhá nabídka kulturního a sportovního volnočasového vyžití pro turistické návštěvníky regionu. Celoroční přehled akcí je užitečnou pomůckou poskytovatelům služeb, protože ti mohou svým klientům snadno a rychle nabízet vhodné programy v době jejich pobytu.

4) Účinná propagace obcí na Děčínsku a Šluknovsku:

Celoroční přehled akcí v regionu rovněž usnadní práci místním samosprávám. Otázku „jak kvalitně zpropagovat pořádanou akci a potažmo město či obec?“ samozřejmě řeší každý, kdo něco organizuje. Kalendárium VYLEP INFO nabízí jednoduché řešení tohoto problému. A nejen to, obce mohou takto rozvíjet vztahy s veřejností daleko za hranicemi svého katastru, protože dosah Internetové sítě je neomezený.

5) Ekonomická úspornost:

Propagace akcí nezřídka stojí značné finanční prostředky (grafika, tisk, výlepová služba, inzeráty v médiích, aj.). Webový systém VYLEP INFO umožňuje tyto náklady výrazně snižovat prostřednictvím celoročních licencí na elektronický výlep plakátů, které jsou určeny pro obce a pořadatele většího množství akcí. Zápis akce do kalendária je zdarma pro všechny akce.

6) Péče o dobrou pověst regionu:

Mediální obraz Šluknovského výběžku je nutné neustále zlepšovat, protože to souvisí s rozvojem mnoha oblastí, zejména pak cestovního ruchu a ekonomického přínosu z něj. Nepochybně patříme mezi velmi zajímavé oblasti, kde se během celého roku koná velké množství aktivit. Jejich kvalitní, snadno dostupnou a přehlednou propagací přispívá VYLEP INFO k šíření dobré pověsti Šluknovska i Děčínska.

Užívejte si službu VYLEP INFO

posterservis